Камъкът си тежи на мястото

Неоформени едри плочи

Неоформени едри плочи